• Fašiangy, Turíce,... 14.2.2019

     •      Dnes si žiaci siedmeho a deviateho ročníka pripravili pre svojich spolužiakov prekvapenie. Zavítali medzi nich so spevom piesne: Fašiangy, Turíce, Veľká noc príde... Krátkou scénkou v maskách a krojoch ich oboznámili s tradíciami našich predkov počas tohto veselého obdobia. Po ich predstavení zostala v triedach nielen dobrá nálada, ale aj vôňa klobásky, slaninky a šišiek. 

     • Karneval 22.2.2019

     • Karneval pre ročníky 1.-4. sa uskutoční 22. februára (piatok) v dopoludňajších hodinách v jedálni školy. Vyučovanie v tento deň sa pre deti z 1.-4.roč. končí o 11.35 h.

     • 3.apríl 2019 - Testovanie T9-2019

     • Testovanie žiakov 9.ročníka:

      T9-2019

      sa uskutoční

      3.apríla 2019 (streda)

      o 8.00 h  v budove školy.

       

      Bližšie informácie nájdete na www školy v záložke: Testovanie T5, T9.

     • Hviezdoslavov Kubín 1.-4. roč.

     • 8.2.2019 sa žiaci 1.stupňa zúčastnili školského kola recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín. Prváci recitovali nesúťažne. Druháci, tretiaci a štvrtáci mohli predviesť svoj talent v prednese poézie a prózy od slovenských autorov. Súťažilo 12 žiakov. Pani učiteľky vyslovili poďakovanie všetkým, ktorí sa tejto súťaže zúčastnili a nabrali odvahu vystúpiť pred spolužiakmi.

     • Hviezdoslavov Kubín 5.-9. roč.

     • Po našich najmenších nasledovali žiaci 5.-9.ročníka. Aj im ďakujeme za prípravu a odvahu vystúpiť pred ostatnými žiakmi našej školy. Slávnostná chvíľa sa skončila, víťazi sú známi, ceny a diplomy rozdané.

      Víťazom srdečne gratulujeme a tešíme sa na ďalší ročník súťaže.

     • Global Village 16.2.2019

     •  

      Pozývame Vás na akciu pod záštitou AIESEC: 

       

      Global Village 

       

       16. februára 2019

       

      v OC Centro Nitra,  od 15:00 do 18:00 h.

       

      Global Village je podujatie organizované medzinárodnou študentskou organizáciou AIESEC, ktoré je slávnostným ukončením projektu Educate Slovakia 2019, na ktorom sa zúčastnila aj naša základná škola. Svoju kultúru na ňom predstavia všetci dobrovoľníci, ktorí boli do projektu zapojení. 

     • Karneval ZRUŠENÝ

     • Karneval (31.1. - štvrtok) je pre veľkú chorobnosť detí ZRUŠENÝ.

      O náhradnom termíne Vás budeme včas informovať.

     • Stretnutie rodičov žiakov 9.ročníka

     •  

      Stretnutie rodičov žiakov 9.roč.

       s výchovnou poradkyňou školy sa uskutoční

      17.1.2019 (štvrtok) o 17.00 h

      v triese č. 21 a ( učebňa 9.ročníka).

       

      Stretnutie sa týka informácií k prijímaciemu konaniu na stredné školy. 

       

      Účasť rodičov je nutná! (žiaci dobrovoľne)

     • Projekt: Educate Slovakia 14.1.-18.1.2019

     • Aj tento školský rok sa žiaci našej školy zúčastnia projektu Educate Slovakia organizovaným spoločnosťou AIESEC.

      Navštívia nás dvaja vysokoškoláci - dobrovoľníci z Brazílie a Indonézie. Oboznámia žiakov so svojou krajinou a tradíciami, životnom štýle,...doplnené o hry a aktivity. 

      Komunikačným jazykom bude angličtina. Každá trieda strávi s lektormi 1 hodinu denne. Rozvrh lektorov nájdete v priloženom súbore.  rozvrh_tried.pdf

     • Vianočné prázdniny: 27.12.2018 -7.1.2019

     • Na Vianoce pokoj v duši,

      šťastie, ktoré nič neruší,

      v novom roku veľa sily,

      by ste zdraví dlho žili.

       

      Vážení rodičia, milí žiaci,

      prajeme Vám krásne vianočné sviatky.

       

      24.-26.12. - dni pracovného pokoja

      27.12.-7.1. - vianočné prázdniny

      8.1.2018 (utorok) - začiatok vyučovania po prázdninách

     • 17.12. Beseda so spisovateľkou

     • V pondelok 17.12.2018 sa u nás v škole konala beseda so spisovateľkou Alenou Penzešovou. Žiakom vysvetlila, ako vzniká kniha od napísania až po jej predaj. Pomocou príbehu žiakom priblížila pojem šikanovanie a ako ho riešiť. Na záver prebehla súťaž o krásnu knižnú cenu priamo od spisovateľky. Výhercom srdečne gratulujeme.
       

     • 8.12. Mikuláš v obci

     • 8.12.2018 (v sobotu) nastal ten dlho očakávaný deň našich detí. Aj do našej obce zavítal Mikuláš. Všetci sme ho nedočkavo čakali na Námestí sv. Juraja. Mikuláš potešil a obdaroval všetky deti balíčkami so sladkosťami. 

      Hladoši sa mohli občerstviť vo vianočnom mestečku či zakúpiť si vianočné drobnosti. Kultúrny program otvorili mladí hudobníci z orchestra pri Základnej umeleckej škole J. Rosinského v Nitre rezkými vianočnými skladbami. Nasledovali ich žiaci našej MŠ a ZŠ s pestrým programom zloženým z piesní, básní a tancov a detský folklórny krúžok. Slávnostný večer ukončil spevácky zbor Rozmarín.

     • Prišiel k nám Mikuláš

     • Ako každý rok, aj tento k nám zavítal Mikuláš s anjelom a čertom. Deti v triedach mu zaspievali pesničky a zarecitovali básničky. Potešili sa sladkej odmene, ktorú im Mikuláš, čert a anjel rozdali.

     • ElektroOdpad - Dopad 2

     • 7. ročník  Základnej školy v Nitrianskych Hrnčiarovciach sa zúčastnil na projekte pnením dištančnej úlohy: „Tajný život mobilov“. Každý žiak mal za úlohu vytvoriť dotazník. Do projektu sa zapojili žiaci 7. ročníka tvorbou dotazníka,  ich rodičia, súrodenci, verejnosť obce Nitrianske Hrnčiarovce a  Štitáre. 

                                         Pablo De Miguel , 7. ročník 

      Bližšie informácie o projekte sa dozviete na našej www stránke v sekcii: Projekty školy

     • 19.11.2018 - "Aby deti bolo lepšie počuť"

     • Dňa 19.11.2018 sa v športovej hale Olympia v Nitre konal 5. ročník celoslovenskej akcie Bubnovačka: "Aby deti bolo lepšie počuť " v rámci Svetového dňa prevencie týrania detí. Aj žiaci 4. ročníka sa pridali k bubnovaniu, aby ukázali, že aj ich hlas je pre nás všetkých dôležitý.

  • Kontakty

   • Základná škola Jelenecká 72, Nitrianske Hrnčiarovce
   • zshrnciarovce@centrum.sk
   • rapava@zshrnciarovce.sk
   • Sekretariát: +421 x 037/65 63 111 Riaditeľka školy: 0910/938 028 Školský klub detí: 0904/800 207 Jedáleň: 0904 520 617
   • Jelenecká 72, 951 01 Nitrianske Hrnčiarovce
   • 37865315
   • 2021646825
   • Mgr. Soňa Pastierová email: zshrnciarovce@centrum.sk
   • Mgr. Aneta Rapavá email: rapava@zshrnciarovce.sk
   • Mgr. Miroslava Staníková email: stanikova@zshrnciarovce.sk
   • Mgr. Valéria Arpášová email: arpasova@zshrnciarovce.sk
 • Staňte sa naším fanúšikom