• ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ pri ZŠ

    

   Vedúca vychovávateľka šk.klubu detí: Mgr. Gabriela Skybová

   Vychovávateľka: Mgr. Soňa Tóthová

   Vychovávateľka: PaedDr. Drahomíra Némethová

   Vychovávateľka: Mgr. Katarína Patakyová

    

   Činnosť ŠKD: 3.9.2020 - 29.6.2021  

   - Ranná činnosť: 6.30 h - 7.45 h

   - Popoludňajšia činnosť: 11.35 h - 16.30 h

    

   Z dôvodu dodržania protiepidemických opatrení v súvislosti so zabránením šírenia COVID-19 (Manuál MŠVVaŠ SR, 26.8.2020)

   od 3.9. - 20.9.2020

   RANNÝ ŠKOLSKÝ KLUB NIE JE V PREVÁDZKE. 

    

   Činnosť ŠKD prebieha len počas dní školského vyučovania. Počas prázdnin a riaditeľského voľna ŠKD nefunguje. ŠKD nefunguje v dňoch slávnostného otvorenia a ukončenia šk. roka (2.9.2020 a 30.6.2021).

    

   Poplatok: 8 Eur / mesiac ( na základe VZN obce: 3_019_VZN_MS.pdf  )

                   

             

           

            

      

  • Kontakty

   • Základná škola Jelenecká 72, Nitrianske Hrnčiarovce
   • zshrnciarovce@centrum.sk
   • rapava@zshrnciarovce.sk
   • Sekretariát: +421 x 037/65 63 111 Riaditeľka školy: 0910/938 028 Školský klub detí: 0904/800 207 Jedáleň: 0904 520 617
   • Jelenecká 72, 951 01 Nitrianske Hrnčiarovce
   • 37865315
   • 2021646825
   • Mgr. Soňa Pastierová email: zshrnciarovce@centrum.sk
   • Mgr. Aneta Rapavá email: rapava@zshrnciarovce.sk
   • Mgr. Miroslava Staníková email: stanikova@zshrnciarovce.sk
   • Mgr. Valéria Arpášová email: arpasova@zshrnciarovce.sk
 • Staňte sa naším fanúšikom