• Naša škola sa zapojila do programu Zelená škola v školských rokoch 2011/2012 a 2012/2013

     

    Hlavným cieľom tohto programu je pomôcť školám nájsť cestu zmeny, ktorá povedie k zdravšej, “zelenšej“ a aktívnejšej škole a spoločnosti. Prioritnou témou našej školy je  ODPAD.

    Proces Zelenej školy je holistický a prioritne zameraný na ľudí, nie na úlohy. Zahŕňa celú školu spolu s členmi miestnej komunity a aktivuje ich participáciu- spoluúčasť na rozhodovaní a riešení vybraných problémov. Podporuje tímovú prácu a pomáha vytvárať spoločnú víziu školy, ktorá rešpektuje a prakticky chráni životné prostredie. Žiaci sú súčasťou pracovného tímu- Kolégia. Hlavným cieľom tohto programu je pomôcť školám nájsť cestu zmeny, ktorá povedie k zdravšej, “zelenšej“ a aktívnejšej škole a spoločnosti.

     

    V programe Zelená škola sa uplatňuje praktická metodika 7 krokov :

                                                                                                                                                                         

    1. Kolégium Zelenej školy

    2.Environmentálny audit

    3. Environmentálny akčný plán

    4. Monitoring a hodnotenie

    5. Pro-environmentálna výučba

    6. Informovanie a spolupráca

    7. Ekokódex.

     

     

     

    Kolégium Zelenej školy

     

    1. Kristína Nižňanská – žiačka 6. ročníka
    2. Alex Uhlík-žiak 6.ročníka
    3. Natália Péliová-žiačka 5.ročníka
    4. Natália Belániová-žiačka 5.ročníka
    5. Viktória Kuklová – žiačka 6. ročníka
    6. Nikola Fišerová-  žiačka  8. ročníka
    7. Adam Kondé -  žiak 8. ročníka
    8. Alexandra Czaková – žiačka 5. ročníka
    9.  Lenka Hamarová  -  žiačka 5. ročníka
    10. PaedDr. Irena Mariková -  riaditeľka školy
    11. Mgr. Anna Vrábelová -  starostka obce  N. Hrnčiarovce
    12. Mgr. Františka Bakajsová – koordinátorka
    13. Mgr. Miroslava Staníková - učiteľka
    14. Jaroslava Šeböková – školníčka
    15. Ildikó Nižňanská – upratovačka, výdaj stravy, rodič
    16. Andrea Czakóová  - rodič
  • Kontakty

   • Základná škola Jelenecká 72, Nitrianske Hrnčiarovce
   • zshrnciarovce@centrum.sk
   • rapava@zshrnciarovce.sk
   • Sekretariát: +421 x 037/65 63 111 Riaditeľka školy: 0910/938 028 Školský klub detí: 0904/800 207 Jedáleň: 0904 520 617
   • Jelenecká 72, 951 01 Nitrianske Hrnčiarovce
   • 37865315
   • 2021646825
   • Mgr. Soňa Pastierová email: zshrnciarovce@centrum.sk
   • Mgr. Aneta Rapavá email: rapava@zshrnciarovce.sk
   • Mgr. Miroslava Staníková email: stanikova@zshrnciarovce.sk
   • Mgr. Valéria Arpášová email: arpasova@zshrnciarovce.sk
 • Staňte sa naším fanúšikom