• Oznam

     • Vážení rodičia,

      stredu 28.06.2017 sa medzi 6,30-17,00  vypláca cestovné pre žiakov zo Štitár.

      Ak sa po cestovné nemôžete zastaviť osobne, môžete splnomocniť dospelú osobu.

      Cestovné nemôžeme vydať žiakovi!

      Poprosíme Vás o odovzdanie nalepených cestovných lístkov triednym učiteľom.

       

                                                                                                                              Vedenie ZŠ

    • Koncoročný výlet - Bratislava
     • Koncoročný výlet - Bratislava

     •    

           Koncoročný výlet - Bratislava - Obrázok 1Dňa 8.júna 2017 sa žiaci 5.-9.ročníka zúčastnili koncoročného výletu do Bratislavy. V prírodopisnom múzeu si prehliadli výstavu: GIGANTI DOBY ĽADOVEJ. Žiakom sa veľmi páčila. Prekvapila ich veľkosť zvierat žijúcich v tej dobe. Potom sa žiaci presunuli do priestorov Bratislavského hradu, kde sa nachádza niekoľko stálych expozícií, v ktorých sú predstavené dejiny hradu a dejiny Slovenska od praveku po koniec Veľkej Moravy. 

    • Medzinárodný deň detí
     • Medzinárodný deň detí

     •      1.júna oslavujú každoročne deti svoj sviatok. Aj tento rok sme našim deťom pogratulovali  pestrým programom. Najväčším lákadlom bolo sférické kino, ktoré v pohybovej herni zorganizovalo dve predstavenia: Rozprávka o ľudskom tele a Vznik života na Zemi. Predstavenia boli prispôsobené veku detí. Pani učiteľky deťom rozdali drobné darčeky a sladkosti. Na financovaní tohto dňa sa aktívne podieľalo Združenie rodičov školy, za čo im srdečne ďakujeme.

    • Dopravné dni v 1.- 4. ročníku
     • Dopravné dni v 1.- 4. ročníku

     •      Dňa 1.6.2017 si žiaci  1. - 4. ročníka zopakovali svoje vedomosti z dopravnej výchovy. V teoretickej časti  aktívne rozpoznávali dopravné predpisy a značky, povinnú výbavu bicykla a správanie sa chodcov na chodníkoch. Naučili sa ako správne využiť linku 112 a prakticky si vyskúšali  telefonovanie s operátorom na linke.  Prakticky si svoje vedomosti overili na dopravnom ihrisku v Nitre dňa 5.6.2017. Deti 2., 3. a 4.ročníka museli jazdiť na bicykloch a kolobežkách na skutočnej križovatke so semaformi a dopravnými značkami. Pre deti bolo namáhavé zistenie, že už to nie je iba hra ale ozajstné cesty a križovatky. Žiaci si odniesli  veľa nových vedomostí, zručností a ponaučení.

    • Naši piataci ZVÍŤAZILI!
     • Naši piataci ZVÍŤAZILI!

     • Piataci našej školy zvíťazili v súťaži: SUPERTRIEDA okresu Nitra, ktorú organizovali MY NITRIANSKE NOVINY. Odmenou im bude výlet do interaktívneho informačného centra Energoland v Mochovciach, ktorý venovala spoločnosť Slovenské elektrárne. 

      Víťazom srdečne GRATULUJEME!

    • Literárno-vlastivedná prednáška: Váh, Hron
     • Literárno-vlastivedná prednáška: Váh, Hron

     •      Dňa 2.júna 2017 sa naši žiaci zúčastnili besedy spojenej s  literárno-vlastivednou prezentáciou na tému Váh a Hron. Prednášku zorganizovala OZ Maxililián Hell a Slovensko. Žiakom porozprávali povesti viažúce sa k daným regiónom, predstavili im mestá, cez ktoré rieky pretekajú. Na záver im pripravili otázky z prezentácie, na ktoré žiaci úspešne odpovedali.

     • Školský maskot

     • Školský maskot - Obrázok 1      

      Milí žiaci!
       
      Naša škola sa rozhodla, že odteraz ju bude reprezentovať už aj školský maskot. Na základe návrhov a kresieb žiakov sme si vybrali podobu včely. Vy všetci ale máte za úlohu vymyslieť tejto našej včele meno! Na chodbe školy nájdete plagát s podobizňou maskota, pri ktorom sa nachádza ,,maskotová škatuľa", do ktorej môžete svoje návrhy vkladať. Napíšte na papierik meno, aké si myslíte, že by sa včele hodilo a do piatka (02.06.) vložte do škatule. V piatok po ukončení hlasovania vyberieme ten najlepší návrh. Aké jednoduché! Výsledok hlasovania bude uverejnený v najnovšom čísle školského časopisu Bzučo, ktorý bude v predaji už budúci týždeň.
      Tešíme sa na vaše nápady.

            Školský maskot - Obrázok 2

    • Exkurzia do Univerzitného vivária SPU v Nitre
     • Exkurzia do Univerzitného vivária SPU v Nitre

     •      Dňa 29.5.2017 sa žiaci 5.ročníka zúčastnili prírodovednej exkurzie v Univerzitnom viváriu SPU v Nitre. Pod dohľadom sprievodcu si prezreli cudzokrajné plazy - hady, korytnačky, krokodíla, agamy, leguány, ale aj morčatá, zvleky hadov a pavúkov. Prehliadka bola sprevádzaná odborným slovným výkladom. Žiaci mali možnosť si zvieratá aj odfotografovať. Po skončení prehliadky žiaci navštívili aj botanickú záhradu v areáli SPU Nitra.

    • Exkurzia do redakcie Nitrianskych novín
     • Exkurzia do redakcie Nitrianskych novín

     •      Dňa 25.mája 2017 žiaci 2.B triedy navštívili redakciu MY Nitrianske noviny. Cieľom návštevy bolo odovzdať hlasovacie lístky do súťaže "Supertrieda" okresu Nitra. Keďže sme nechceli hlasovacie lístky posielať poštou, rozhodli sme sa spojiť príjemné s užitočným a odovzdať ich osobne. Zároveň sa naše deti oboznámili aj sprácou v redakcii. Dúfame, že aj naše hlasovacie lístky prispejú k víťazstvu 5.ročníka našej školy v súťaži.

    • Podujatie: Životné scenáre - prevencia a eliminácia násilia vo vzťahoch
     • Podujatie: Životné scenáre - prevencia a eliminácia násilia vo vzťahoch

     •      Dňa 24.5.2017 sa na našej škole uskutočnilo podujatie: Životné scenáre -prevencia  a eliminácia násilia vo vzťahoch. Do programu boli zapojené všetky ročníky a všetci žiaci našej školy. Organizátorom programu je Krajské osvetové stredisko v Nitre v spolupráci s CPPPaP v Nitre, ÚPSVaR v Nitre a Univerzita Komenského  v Bratislave. Lektorky pracovali so žiakmi v jednotlivých triedach počas viacerých vyučovacích hodín, využívali napr. zážitkové rozprávanie, prezentáciu, rozhovor, situačné hry,.. Ďakujeme organizátorom aj všetkým zúčastneným lektorkám za veľmi zaujímavý a prínosný program a za vytvorenie inšpiratívneho a priateľského prostredia.

    • Návšteva divadelného predstavenia
     • Návšteva divadelného predstavenia

     • Dňa 23.5.2017 sa žiaci 8. a 9. ročníka zúčastnili divadelného predstavenia Nového divadla v Nitre: "Denník Anny Frankovej" v budove Matice slovenskej v Nitre.

           Tento svetoznámy príbeh o dospievaní a holokauste, ktorý poznamenal trinásťročné dievča - Annu Frankovú, bol podľa slov našich žiakov veľmi zaujímavý a emotívny. Po skončení predstavenia nasledovala beseda s p. dramaturgičkou Veronikou Gabčíkovou na tému: Holokaust a extrémizmus.

     • Oznam

     • Vážení rodičia

      v pondelok 22.05.2017 sa uskutoční koncoročné triedne fotenie žiakov.

     • Oznam

     • Vážení rodičia,

      v rámci projektu  Recyklohry máme v budove školy možnosť zozbierať nepotrebný elektroodpad. Ak máte doma staré a pokazené malé elektrospotrebiče ako sú napríklad:

      spotrebná elektronika- rádiá, DVD prehrávače, discmany, hifi veže, fotoaparáty, videokamery, súčasti počítačov      (okrem monitoru), telefóny, kalkulačky, tlačiarne, notebooky...

      malé domáce spotrebiče- rýchlovarné kanvice, žehličky, fény, holiace strojčeky, vysávače, hriankovače....

      elektronické hračky: autíčka na diaľkové ovládanie, herné konzoly...

      použité batérie: napr. tužkové, mikrotužkové, ploché, batérie do ovládačov.... (okrem autobatérií).

      NEZBIERAME! : chladničky, mrazničky, práčky, šporáky,  mikrovlnky, monitory, televízory a ostatný objemný elektroodpad.

      Zber bude prebiehať do 22.05.2017 v budove školy.

                                                                                                                                                                        Ďakujeme za spoluprácu vedenie ZŠ

  • Kontakty

   • Základná škola Jelenecká 72, Nitrianske Hrnčiarovce
   • zshrnciarovce@centrum.sk
   • rapava@zshrnciarovce.sk
   • Sekretariát: +421 x 037/65 63 111 Riaditeľka školy: 0910/938 028 Školský klub detí: 0904/800 207 Jedáleň: 0904 520 617
   • Jelenecká 72, 951 01 Nitrianske Hrnčiarovce
   • 37865315
   • 2021646825
   • Mgr. Soňa Pastierová email: zshrnciarovce@centrum.sk
   • Mgr. Aneta Rapavá email: rapava@zshrnciarovce.sk
   • Mgr. Miroslava Staníková email: stanikova@zshrnciarovce.sk
   • Mgr. Valéria Arpášová email: arpasova@zshrnciarovce.sk
 • Staňte sa naším fanúšikom