• Vyplácanie dopravného príspevku

     • Vyplácanie príspevku na dopravu pre žiakov zo Štitár sa uskutoční:

      20.12.2017, od 7.00 do 17.00 h  na sekretariáte školy.

      Ak sa po cestovné nemôžete zastaviť osobne, môžete splnomocniť dospelú osobu. Dopravné nie je možné vydať žiakovi! 

     • Prišiel k nám Mikuláš

     • Na radosť všetkých detí k nám do školy dnes zavítal Mikuláš so svojím pomocníkom anjelom. Nechýbal samozrejme ani čert, ktorý pripomenul deťom, aby nezabudli celý ďalší rok poslúchať. Deti mu zarecitovali básničku alebo zaspievali pesničku, za čo ich Mikuláš odmenil sladkou odmenu. 

      V tento čarovný deň sme nezabudli ani na deti z Materskej školy v Nitrianskych Hrnčiarovciach a Materskej školy na ulici T. Vansovej v Nitre. Mikuláš pochválil deti za krásny program, ktorým ho medzi sebou privítali.

     • OZNAM ŠKOLSKEJ JEDÁLNE

     •  

      Odhlasovanie z obedov v školskej jedálni na dni:

      21. a 22. december 2017

       

       

      je možné najneskôr do 20.decembra (streda), do 14.30 h

      na telef. čísle ŠJ: 037/74 12 480

     • Natálka, gratulujeme!

     • Vo výtvarnej súťaži: Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany získala Natálka Magová, žiačka 3.ročníka  krásne 3.miesto. Cenu jej prišli odovzdať osobne organizátori súťaže.  GRATULUJEME.

     • Týždeň zdravej výživy

     • Je už tradíciou, že každoročne sa v našej škole uskutočňuje: Týždeň zdravej výživy. Tento rok bol na tému: „Pohyb a zdravá strava = zdravie“ od 20.do 24. novembra.

      Každý deň bol zameraný na inú aktivitu. Žiaci poznávali rôzne druhy ovocia a zeleniny, zisťovali ich vitamínové hodnoty, ochutnávali  a poznávali ich aj podľa chuti.

      Zhotovovali zeleninové a ovocné misy, ktoré aj s chuťou zjedli, tvorili ovocné a zeleninové mandaly.

      V rámci tohto týždňa  sa uskutočnila edukácia na tému  „Diabetes u detí“. Lektorka z edukačnej hliadky spolu s našou žiačkou Sárkou Gálovou oboznámili žiakov s dôležitosťou zdravej stravy a  s významom pohybu.

      Celý týždeň prispel  k tomu, aby sa žiaci zamýšľali nad tým, čo majú  na desiatu a čo jedia doma.

     • Riaditeľské voľno

     • Riaditeľstvo Základnej školy  Jelenecká 72, Nitrianske Hrnčiarovce udeľuje

       

      RIADITEĽSKÉ VOĽNO

      dňa 22. novembra 2017 (streda)

       

      žiakom 1.-4. a 6.-9.ročníka

      z dôvodu celoslovenského testovania žiakov 5.ročníka: Testovanie 5 - 2017.

     • Halloween party v ŠKD

     •  

       

      Deti z ŠKD Nitrianske Hrnčiarovce oslávili blížiace sa sviatky pestrofarebnou Halloween párty.

      Na párty sa malé čarodejnice, duchovia, upíri mimoriadne dôkladne pripravili. Strašidelný vzhľad masiek dotvárali pani vychovávateľky, s ktorými si deti mohli zatancovať a zasúťažiť.

      Všetky halloweenske masky čakala na záver sladká odmena.

     • Pozvánka do divadla

     •  

       Pozvánka do divadla - Obrázok 1 Nitrianske Hrnčiarovce Vás pozýva na divadelné predstavenie:

      "Jánošík po 300 rokoch"

      do Radošinského naivného divadla v Bratislave

      dňa: 19. decembra 2017

      cena: 24 Eur

         odchod: 16.30 h (spred budovy školy) 

       info: sekretariát ZŠ, tel.č. 037/65 63 111

                                     PaedDr. Červencová, tel.č. 0915/739 249

       

     • Mesiac úcty k starším

     •                          

        Mesiac úcty k starším - Obrázok 1Dňa 20. októbra 2017 žiaci našej školy pri príležitosti "Mesiaca úcty k starším" navštívili Zariadenie soc. služieb Svätá Anna v Nitr. Hrnčiarovciach. Našim starším občanom zatancovali, zarecitovali a darovali darčeky, ktoré sami vyrobili. Starkí sa nám odvďačili potleskom a sladkou odmenou.     

     • Cvičné E-TESTOVANIE 5-2018

     • Cvičné elektronické testovanie žiakov 5. ročníka sa uskutoční:

       

      18.októbra 2018 (štvrtok) z matematiky,

      19.októbra 2018 (piatok) zo slovenského jazyka a literatúry.

       

     • KOMPARO 9

     • Cvičné KOMPARO 9  pre žiakov 9. ročníka sa uskutoční:

      8. novembra 2017 (streda),

      z predmetov:  slovenský jazyk a literatúra a matematika.

     • Sme ZELENÁ ŠKOLA !

     • Sme ZELENÁ ŠKOLA ! - Obrázok 1Naša škola opäť získala medzinárodný certifikát "Zelená škola" za obdobie:  2015-2017, naša prioritná téma bola "Doprava a ovzdušie".

      V projekte Zelenej školy budeme aj naďalej pokračovať a po vypracovaní akčného plánu školy s prioritnou témou "Zeleň a ochrana prírody" budeme po dobu nasledujúcich dvoch rokov plniť jednotlivé úlohy.

       

       

     • Výchovný koncert

     • Výchovný koncert - Obrázok 1Dňa 14. septembra 2017 sa v škole uskutočnil výchovný koncert: "Cesta životom". 

      Hudobno-vzdelávací program bol zameraný na viaceré aspekty, ktoré formujú mladú osobnosť, názory a zdravú životosprávu. 

     • Náš maskot

     •  

       Náš maskot - Obrázok 1Milé deti, 

      dovoľte aby som sa vám predstavil. Volám sa

      BZUČO HRNČO   

      a s mojim mladším kamarátom sa tešíme na stretnutia s vami počas celého školského roka.

       

       

       

  • Kontakty

   • Základná škola Jelenecká 72, Nitrianske Hrnčiarovce
   • zshrnciarovce@centrum.sk
   • rapava@zshrnciarovce.sk
   • Sekretariát: +421 x 037/65 63 111 Riaditeľka školy: 0910/938 028 Školský klub detí: 0904/800 207 Jedáleň: 0904 520 617
   • Jelenecká 72, 951 01 Nitrianske Hrnčiarovce
   • 37865315
   • 2021646825
   • Mgr. Soňa Pastierová email: zshrnciarovce@centrum.sk
   • Mgr. Aneta Rapavá email: rapava@zshrnciarovce.sk
   • Mgr. Miroslava Staníková email: stanikova@zshrnciarovce.sk
   • Mgr. Valéria Arpášová email: arpasova@zshrnciarovce.sk
 • Staňte sa naším fanúšikom