• Veľkonočné prázdniny

     • Veľkonočné prázdniny:

      29.3. (štvrtok) - 3.4. (utorok) 2018

       

      V škole sa opäť stretneme

      v stredu 4.apríla.

       

       VESELÚ VEĽKÚ NOC!

     • Riaditeľské voľno

     • Riaditeľstvo Základnej školy Jelenecká 72, Nitrianske Hrnčiarovce oznamuje, že udeľuje:

       

      RIADITEĽSKÉ VOĽNO

      žiakom 1.-8.ročníka

      dňa 21.marca 2018 (streda)

       

      z dôvodu celoslovenského testovania žiakov 9.ročníka: T9-2018.

     • Zápis do 1.ročníka

     • Vedenie Základnej školy Jelenecká 72, Nitrianske Hrnčiarovce oznamuje rodičom predškolákov, že

      zápis do 1.ročníka 

      sa uskutoční:

      9.-11. apríla 2018

      od 13.00 do 17.00 h

      v budove školy.

      Tešíme sa na Vás aj počas

      OTVORENÝCH HODÍN v 1.ročníku:

        19. a 22. marca, o 10.00 h.

      Viac informácií nájdete v záložke: Zápis do 1.ročníka.

     • Exkurzia - Rádio MAX

     •  

      23. februára 2018 sa žiaci 3. a 4. ročníka mohli na vlastné oči a uši presvedčiť, ako prebieha živé vysielanie v rozhlase.

      Zúčastnili sa exkurzie do Rádia MAX v Nitre

      Dozvedeli sa, ako prebieha živé vysielanie, čo robiť, aby sa mohli stať moderátormi, zoznámili sa s  vysielacou technikou a s moderátormi. V tvorivých dielňach si vyrobili darčeky a už len záverečné foto s maskotmi Rádia MAX a odchod s peknými spomienkami.

     • Testovanie T9-2018

     • Testovanie žiakov 9.ročníka: T9-2018

      sa uskutoční

       

      v stredu 21.marca 2018 (streda)

      o 8.00 h  v budove školy.

       

      Bližšie informácie nájdete v záložke: Testovanie žiakov.

       

     • Jarné prázdniny

     •  

      A máme tu jarné prázdniny:

      5. marca - 9. marca 2018.

       

      V škole sa opäť stretneme

      v pondelok - 12. marca.

     • Lyžiarsky výcvik

     • Oznam pre účastníkov lyžiarskeho výcviku v lyž. stredisku Selce - Čachovo: 26.2.-2.3.2018:

       

      Zraz pred odchodom na lyžiarsky výcvik:

      26.2.2018 (pondelok) o 8:30 h

      pred budovou školy.

       

      Nezabudnite si kartičku poistenca (originál)!

     • Karneval

     • 1.2.2018 sa jedáleň našej školy ako šibnutím čarovného prútika zmenila na rozprávkovú krajinu s tými najneuveriteľnejšími rozprávkovými postavičkami.

      Neverili by ste, aké sú naše deti a (samozrejme) ich rodičia kreatívni pri vymýšľaní karnevalových masiek.

      Pani učiteľky (P.S. išli deťom v zamaskovaní sa príkladom) pripravili pre deti pestrý fašiangový program, v ktorom nechýbali hry, diskotéka, pestrá tombola či sladká odmena.  

     • Projekt: Educate Slovakia

     • V dňoch 29.1.-1.2.2018 našu školu v rámci projektu navštívli  2 lektorky - študentky z Pakistanu a Indonézie. Projekt bol pripravený pre žiakov 5.-9.roč. 

      Lektorky oboznámili deti so svojou krajinou pomocou pútavých prezentácií. Komunikačným jazykom bola angličtina.  Použitím jednoduchých viet, viacnásobným ukázaním či vysvetlením pritiahli ku komunikácii aj slabších žiakov a začiatočníkov. Témy boli primerané vekovej skupine žiakov základnej školy.

      Hlavným zámerom projektu Educate Slovakia pre základné školy je budovať medzinárodné povedomie medzi účastníkmi prostredníctvom rôznych aktivít a workshopov. Témy sú primerané vekovej skupine, pre ktorú je táto edícia určená – teda na odbúravanie negatívnych zvykov a správania, ako aj zlepšovanie povedomia o témach týkajúcich sa mladých ľudí.

     • Ponuka práce: tajomníčka školy, mzdová účtovníčka

     • Základná škola Jelenecká 72, Nitrianske Hrnčiarovce, prijme do pracovného pomeru na plný úväzok počas materskej a rodičovskej dovolenky zamestnanca na pozíciu tajomníčka školy, mzdová účtovníčka s nástupom od 12.03.2018.

      Podmienky:• kvalifikačné predpoklady:  (minimálne stredoškolské vzdelanie s maturitou ekonomického smeru), práca s programom Word, Excel, AscAgenda, mzdovým programom Vema. Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru spolu s profesijným životopisom a dokladmi o vzdelaní a súhlasom uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby prijatia do zamestnania v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov posielajte na adresu:                     

       Základná škola Jelenecká 72, 951 01 Nitrianske Hrnčiarovce  alebo elektronicky na adresu: zshrnciarovce@centrum.sk do 28.02.2018.

       

     • Vianočná akadémia

     • 20.decembra 2017 naše deti privítali nadchádzajúce Vianoce spolu so svojimi rodičmi a starými rodičmi vianočnou akadémiou v kultúrnom dome v Nitrianskych Hrnčiarovciach.

      Deti z našej školy, ale aj z novovybudovanej materskej školy pripravili pre rodičov pestrý program.

       

      Ďakujeme všetkým účinkujúcim, pani učiteľkám za prípravu programu a pánovi Ladislavovi Fintovi za technickú podporu pri organizovaní akadémie.

      Všetkým Vám prajeme:

      ŠŤASTNÉ A VESELÉ VIANOCE!

     • Divadelno-šermiarska kumpánia

     • Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna malebná krajina...

      Takto začínal divadelný náučný príbeh a slovenských skvostoch: "Klenoty Slovenska", ktorý nám v škole zahrala Divadelno-šermiarska kumpánia zo Zvolena vo štvrtok 21.12.2017. A  tak sa z jedálne počas predstavenia ozýval striedavo výskot a smiech našich detí.

      Ďakujeme účinkujúcim za veľmi zaujímavé predstavenie, ktorým sa zavďačili nielen prváčikom, ale aj tým najstarším - deviatakov.

     • VIANOČNÁ AKADÉMIA

     •  Vážení rodičia, starí rodičia!

       

      Vedenie ZŠ Nitrianske Hrnčiarovce Vás srdečne pozýva na:

       VIANOČNÚ AKADÉMIU,

      ktorá sa uskutoční :

      v stredu 20.12.2017 o 17.00 h

      v kultúrnom dome v Nitr. Hrnčiarovciach.

       

                             Tešia  sa na Vás Vaše deti

     • Muzikál: Čarodejník z krajiny Oz

     • Dňa 11. decembra 2017 žiaci 2.,3. a 4. ročníka konečne navštívili Divadlo Nová Scéna v Bratislave, lebo sa už dlhší čas tešili na rozprávkový muzikál: Čarodejník z krajiny Oz.

       Predstavenie bolo pre deti zábavné ale aj poučné.

  • Kontakty

   • Základná škola Jelenecká 72, Nitrianske Hrnčiarovce
   • zshrnciarovce@centrum.sk
   • rapava@zshrnciarovce.sk
   • Sekretariát: +421 x 037/65 63 111 Riaditeľka školy: 0910/938 028 Školský klub detí: 0904/800 207 Jedáleň: 0904 520 617
   • Jelenecká 72, 951 01 Nitrianske Hrnčiarovce
   • 37865315
   • 2021646825
   • Mgr. Soňa Pastierová email: zshrnciarovce@centrum.sk
   • Mgr. Aneta Rapavá email: rapava@zshrnciarovce.sk
   • Mgr. Miroslava Staníková email: stanikova@zshrnciarovce.sk
   • Mgr. Valéria Arpášová email: arpasova@zshrnciarovce.sk
 • Staňte sa naším fanúšikom