• 21. november: Testovanie T5-2018

     • Celoslovenské testovanie T5-2018 žiakov 5.ročníka sa uskutoční:

      21. novembra 2018 (streda) o 8.00 h

      z matematiky a slovenského jazyka a literatúry.

       

      Bližšie informácie v sekcii: "Testovanie T5, T9".

       

     • Vých. koncert: Ľudové hudobné nástroje

     •  

      Dňa 26.10. sa na našej škole konal výchovný koncert. Zúčastnili sa ho žiaci 1.-7.ročníka. Deťom boli predstavené staré hudobné nástroje (gajdy, koncovka, píšťalka, ozembuch, fujara a iné). Žiakom bolo zaspievané v latinskom jazyku a spolu sa učili tancovat odzemok.

     • Jesenné prázdniny: 31.10. - 2.11.

     •  

      Milí žiaci,

      prajeme Vám pekné

      jesenné prázdniny : 31.októbra - 2.novembra 2018.

       

      29.október (pondelok) - riaditeľské voľno,

      30.október (utorok) - štátny sviatok.

       

      V škole sa opäť stretneme po prázdninách  5. novembra 2018 ( v pondelok).

       

     • Mesiac úcty k starším

     •  

      Pri príležitosti "Mesiaca úcty k strarším", dňa 25.10.2018, navštívili žiaci I. a IV. ročníka našich starších spoluobčanov v Zariadení sociálnych služieb sv. Anny v Nitrianskych Hrnčiarovciach, kde im zatancovali, zaspievali, zarecitovali a na záver starkým odovzdali vlastnoručne vyrobené darčeky. 

     • Pridaj sa. - MAMMA MIA! - 1.12.2018

     • Základná škola Nitrianske Hrnčiarovce 

      organizuje návštevu slávneho muzikálu

      MAMMA MIA!

      1.12.2018 v Divadle Nová Scéna v Bratislave.

      Odchod od ZŠ Nitrianske Hrnčiarovce o 12:00 h.

      Cena 35 €.

      Kontakt: 0915 739 249.

      Prihlásiť sa môžete do 25.10.2018

     • Oznámenie o riaditeľskom voľne

     • Riaditeľka Základnej školy, Jelenecká 72, Nitrianske Hrnčiarovce, v súlade so zákonom č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa § 150, odsek 5 a v súlade s § 3, ods. 10 vyhlášky č.231/2009 Z.z. o podrobnostiach školského roka

       

      udeľuje

      riaditeľské voľno

      dňa 29.10.2018 (pondelok)

       

      žiakom Základnej školy, Jelenecká 72, Nitrianske Hrnčiarovce z organizačných a prevádzkových dôvodov.

      Vo vyučovaní sa bude pokračovať 05.11.2018 (pondelok – po jesenných prázdninách).

      V tento deň ( 29.10.2018) sú všetci žiaci odhlásení z obeda.

      V čase voľna nebude v prevádzke ani ŠKD.

     • Divadelná Nitra

     • Dňa 1.októbra žiaci 3. a 4.ročníka v rámci festivalu Divadelná Nitra navštívili divadelné predstavenie "Čechy ležia pri mori" v Starom divadle K. Spišáka v Nitre. Deti sa prostredníctvom kreatívnych kulís dozvedeli o krásach podmorského sveta.

     • Jesenné aranžovanie

     •  

      9. októbra 2018  sa žiaci stretli v popoludňajších hodinách   na každoročne konanej akcii školy: Jesenné aranžovanie. Ich kreatívne jesenné aranžmány nám skrášľujú priestory školy. Posúďte sami, ako sa im darilo.

     • Projekt: Ostrovy života v meste Nitra

     •      

       

      Žiaci 6.ročníka našej školy sa dňa 4.10.2018 zúčastnili workshopu: Ostrovy života v meste Nitra, zameraného na opeľovačov v mestskom prostredí, bez ktorých by život na Zemi zanikol.

      Počas workshopu deti vytvorili domček - hmyzí domček, ktorý bude privezený do areálu školy. Súčasťou bola aj prednáška o význame hmyzu.

     • Literárno-dejepisná exkurzia

     •  

       

       

           28.9.2018 sa žiaci 5.-9.roč. zúčastnili literárno-dejepisnej exkurzie.

           Navštívili Múzeum Ľudovíta Štúra v Uhrovci a prezreli si pamätník  SNP na Jankovom Vŕšku.

  • Kontakty

   • Základná škola Jelenecká 72, Nitrianske Hrnčiarovce
   • zshrnciarovce@centrum.sk
   • rapava@zshrnciarovce.sk
   • Sekretariát: +421 x 037/65 63 111 Riaditeľka školy: 0910/938 028 Školský klub detí: 0904/800 207 Jedáleň: 0904 520 617
   • Jelenecká 72, 951 01 Nitrianske Hrnčiarovce
   • 37865315
   • 2021646825
   • Mgr. Soňa Pastierová email: zshrnciarovce@centrum.sk
   • Mgr. Aneta Rapavá email: rapava@zshrnciarovce.sk
   • Mgr. Miroslava Staníková email: stanikova@zshrnciarovce.sk
   • Mgr. Valéria Arpášová email: arpasova@zshrnciarovce.sk
 • Staňte sa naším fanúšikom