• Karneval ZRUŠENÝ

     • Karneval (31.1. - štvrtok) je pre veľkú chorobnosť detí ZRUŠENÝ.

      O náhradnom termíne Vás budeme včas informovať.

     • Stretnutie rodičov žiakov 9.ročníka

     •  

      Stretnutie rodičov žiakov 9.roč.

       s výchovnou poradkyňou školy sa uskutoční

      17.1.2019 (štvrtok) o 17.00 h

      v triese č. 21 a ( učebňa 9.ročníka).

       

      Stretnutie sa týka informácií k prijímaciemu konaniu na stredné školy. 

       

      Účasť rodičov je nutná! (žiaci dobrovoľne)

     • Projekt: Educate Slovakia 14.1.-18.1.2019

     • Aj tento školský rok sa žiaci našej školy zúčastnia projektu Educate Slovakia organizovaným spoločnosťou AIESEC.

      Navštívia nás dvaja vysokoškoláci - dobrovoľníci z Brazílie a Indonézie. Oboznámia žiakov so svojou krajinou a tradíciami, životnom štýle,...doplnené o hry a aktivity. 

      Komunikačným jazykom bude angličtina. Každá trieda strávi s lektormi 1 hodinu denne. Rozvrh lektorov nájdete v priloženom súbore.  rozvrh_tried.pdf

   • Kontakty

    • Základná škola Jelenecká 72, Nitrianske Hrnčiarovce
    • zshrnciarovce@centrum.sk
    • rapava@zshrnciarovce.sk
    • Sekretariát: +421 x 037/65 63 111 Riaditeľka školy: 0910/938 028 Školský klub detí: 0904/800 207 Jedáleň: 0904 520 617
    • Jelenecká 72, 951 01 Nitrianske Hrnčiarovce
    • 37865315
    • 2021646825
    • Mgr. Soňa Pastierová email: zshrnciarovce@centrum.sk
    • Mgr. Aneta Rapavá email: rapava@zshrnciarovce.sk
    • Mgr. Miroslava Staníková email: stanikova@zshrnciarovce.sk
    • Mgr. Valéria Arpášová email: arpasova@zshrnciarovce.sk
  • Staňte sa naším fanúšikom