• Vianočné prázdniny: 27.12.2018 -7.1.2019

     • Na Vianoce pokoj v duši,

      šťastie, ktoré nič neruší,

      v novom roku veľa sily,

      by ste zdraví dlho žili.

       

      Vážení rodičia, milí žiaci,

      prajeme Vám krásne vianočné sviatky.

       

      24.-26.12. - dni pracovného pokoja

      27.12.-7.1. - vianočné prázdniny

      8.1.2018 (utorok) - začiatok vyučovania po prázdninách

     • 17.12. Beseda so spisovateľkou

     • V pondelok 17.12.2018 sa u nás v škole konala beseda so spisovateľkou Alenou Penzešovou. Žiakom vysvetlila, ako vzniká kniha od napísania až po jej predaj. Pomocou príbehu žiakom priblížila pojem šikanovanie a ako ho riešiť. Na záver prebehla súťaž o krásnu knižnú cenu priamo od spisovateľky. Výhercom srdečne gratulujeme.
       

     • 8.12. Mikuláš v obci

     • 8.12.2018 (v sobotu) nastal ten dlho očakávaný deň našich detí. Aj do našej obce zavítal Mikuláš. Všetci sme ho nedočkavo čakali na Námestí sv. Juraja. Mikuláš potešil a obdaroval všetky deti balíčkami so sladkosťami. 

      Hladoši sa mohli občerstviť vo vianočnom mestečku či zakúpiť si vianočné drobnosti. Kultúrny program otvorili mladí hudobníci z orchestra pri Základnej umeleckej škole J. Rosinského v Nitre rezkými vianočnými skladbami. Nasledovali ich žiaci našej MŠ a ZŠ s pestrým programom zloženým z piesní, básní a tancov a detský folklórny krúžok. Slávnostný večer ukončil spevácky zbor Rozmarín.

     • Prišiel k nám Mikuláš

     • Ako každý rok, aj tento k nám zavítal Mikuláš s anjelom a čertom. Deti v triedach mu zaspievali pesničky a zarecitovali básničky. Potešili sa sladkej odmene, ktorú im Mikuláš, čert a anjel rozdali.

   • Kontakty

    • Základná škola Jelenecká 72, Nitrianske Hrnčiarovce
    • zshrnciarovce@centrum.sk
    • rapava@zshrnciarovce.sk
    • Sekretariát: +421 x 037/65 63 111 Riaditeľka školy: 0910/938 028 Školský klub detí: 0904/800 207 Jedáleň: 0904 520 617
    • Jelenecká 72, 951 01 Nitrianske Hrnčiarovce
    • 37865315
    • 2021646825
    • Mgr. Soňa Pastierová email: zshrnciarovce@centrum.sk
    • Mgr. Aneta Rapavá email: rapava@zshrnciarovce.sk
    • Mgr. Miroslava Staníková email: stanikova@zshrnciarovce.sk
    • Mgr. Valéria Arpášová email: arpasova@zshrnciarovce.sk
  • Staňte sa naším fanúšikom