•  

    Naša škola sa v školskom roku 2013/2014 a 2014/2015 zapojila do programu Zelená škola.

     

    Hlavným cieľom tohto programu je pomôcť školám nájsť cestu zmeny, ktorá povedie k zdravšej, “zelenšej“ a aktívnejšej škole a spoločnosti. Prioritnou témou našej školy je  Zeleň a ochrana prírody.

     

    Proces Zelenej školy je holistický a prioritne zameraný na ľudí, nie na úlohy. Zahŕňa celú školu spolu s členmi miestnej komunity a aktivuje ich participáciu- spoluúčasť na rozhodovaní a riešení vybraných problémov. Podporuje tímovú prácu a pomáha vytvárať spoločnú víziu školy, ktorá rešpektuje a prakticky chráni životné prostredie. Žiaci sú súčasťou pracovného tímu- Kolégia. Hlavným cieľom tohto programu je pomôcť školám nájsť cestu zmeny, ktorá povedie k zdravšej, “zelenšej“ a aktívnejšej škole a spoločnosti.

     

    V programe Zelená škola sa uplatňuje praktická metodika 7 krokov :

                                                                                                                                                                         

    1. Kolégium Zelenej školy

    2.Environmentálny audit

    3. Environmentálny akčný plán

    4. Monitoring a hodnotenie

    5. Pro-environmentálna výučba

    6. Informovanie a spolupráca

    7. Ekokódex.

     

     

    Kolégium Zelenej školy

     

    Mgr. Anna Vrábelová- starostka obce

    Mgr. Soňa Pastierová- riaditeľka školy

    Mgr. Aneta Rapavá- zástupkyňa r.š.

    RNDr. Andrea Labaiová- koordinátorka

    Jaroslava Šeboková- školníčka

    Ildikó Nižňanská- rodič, upratovačka, výdaj stravy

    Lenka Halgašíková- žiačka 2.ročníka

    Katarína Jurčáková- žiačka 3. ročníka

    Nella Szórádová- žiačka 4.ročníka

    Matej Rapavý- žiak 5.ročníka

    Martina Matyóová- žiačka 7.ročníka

    Veronika Belániová- žiačka 8.ročníka

    Kristína Nižňanská- žiačka 9.ročníka

    Simona Matušíková- žiačka 9.ročníka

    Marek Tóth- žiak 9.ročníka

    Katarína Žitná- žiačka 9.ročníka  

     

  • Kontakty

   • Základná škola Jelenecká 72, Nitrianske Hrnčiarovce
   • zshrnciarovce@centrum.sk
   • rapava@zshrnciarovce.sk
   • Sekretariát: +421 x 037/65 63 111 Riaditeľka školy: 0910/938 028 Školský klub detí: 0904/800 207 Jedáleň: 0904 520 617
   • Jelenecká 72, 951 01 Nitrianske Hrnčiarovce
   • 37865315
   • 2021646825
   • Mgr. Soňa Pastierová email: zshrnciarovce@centrum.sk
   • Mgr. Aneta Rapavá email: rapava@zshrnciarovce.sk
   • Mgr. Miroslava Staníková email: stanikova@zshrnciarovce.sk
   • Mgr. Valéria Arpášová email: arpasova@zshrnciarovce.sk
 • Staňte sa naším fanúšikom